Beparwah

Writter: Rafaqat Hayat

Producer: Rehan Hussain

Director: Omar Khan

Cast: Danial Afzal Khan, Yasir Shoro, Nazish Jahangir, Afshan Qureshi, Hanif Bachan, Diya Mughal, Kainat Khan, Fouzia Mushtaq, Imran Sherwani, Hammad Khan, Ainy Sheikh

#ExpressTV